Cá Mú Đen
-30%

Cá Mú Đen

Giá: 248,000đ

354,000đ

Xem thêm
Cá Mú Đỏ
-10%

Cá Mú Đỏ

Giá: 1,350,000đ

1,500,000đ

Xem thêm
Cá Mú Sao Xanh
-30%

Cá Mú Sao Xanh

Giá: 560,000đ

800,000đ

Xem thêm
Cá Chim Trắng
-30%

Cá Chim Trắng

Giá: 245,000đ

350,000đ

Xem thêm
Cá Bò Giáp
-30%

Cá Bò Giáp

Giá: 430,000đ

614,000đ

Xem thêm
Cá Tầm
-30%

Cá Tầm

Giá: 265,000đ

378,000đ

Xem thêm
Cá Chình
-30%

Cá Chình

Giá: 620,000đ

885,000đ

Xem thêm