Cua Gạch Sốt Chanh Dây

  • Giá: 0961 72 71 79

Sản phẩm cùng loại

Hải sản sống bắt tại hồ

Tôm Sú Mù Tạt

Tôm Sú Mù Tạt

Giá: 0961 72 71 79

Xem thêm
Mực Hấp Hành

Mực Hấp Hành

Giá: 0961 72 71 79

Xem thêm
Miến Xào Ghẹ

Miến Xào Ghẹ

Giá: 0961 72 71 79

Xem thêm
Ghẹ Rang Muối

Ghẹ Rang Muối

Giá: 0961 72 71 79

Xem thêm
Ghẹ Rang Me

Ghẹ Rang Me

Giá: 0961 72 71 79

Xem thêm
Lẫu Thái Ghẹ

Lẫu Thái Ghẹ

Giá: 0961 72 71 79

Xem thêm
Ghẹ Hấp

Ghẹ Hấp

Giá: 0961 72 71 79

Xem thêm
Ghẹ Cháy Tỏi

Ghẹ Cháy Tỏi

Giá: 0961 72 71 79

Xem thêm
Bò Xào Thiên Lý

Bò Xào Thiên Lý

Giá: 0961 72 71 79

Xem thêm
Cua Rang Me

Cua Rang Me

Giá: 0961 72 71 79

Xem thêm
Cua KingCrab Hấp

Cua KingCrab Hấp

Giá: 0961 72 71 79

Xem thêm
Tôm Rang Muối

Tôm Rang Muối

Giá: 0961 72 71 79

Xem thêm
Tôm Alaska Hấp

Tôm Alaska Hấp

Giá: 0961 72 71 79

Xem thêm
Cua Hấp

Cua Hấp

Giá: 0961 72 71 79

Xem thêm
Lẫu Cá Bóp

Lẫu Cá Bóp

Giá: 0961 72 71 79

Xem thêm