Cua Gạch

  • Size: 0,4 - 0,8 kg/con

  • Lượt Mua: 3,120 lượt

  • Giá: 658,000 đ

    Khối lượng: 0,4 - 0,8 kg/con

  • 0,4 - 0,8 kg/con

Sản phẩm cùng loại

Hải sản sống bắt tại hồ