Cua Gạch

Cua Gạch

Giá: 620,000đ

Xem thêm
Sò Hokkaido
-30%

Sò Hokkaido

Giá: 688,000đ

983,000đ

Xem thêm
Chồn Hương

Chồn Hương

Giá: 2,450,000đ

Xem thêm
Sò Huyết
-30%

Sò Huyết

Giá: 350,000đ

500,000đ

Xem thêm
Ốc Hương Thiên Nhiên
-10%

Ốc Hương Thiên Nhiên

Giá: 1,040,000đ

1,155,000đ

Xem thêm
Ngao Hai Cồi
-10%

Ngao Hai Cồi

Giá: 290,000đ

322,000đ

Xem thêm
Tôm Hùm Bông
-10%

Tôm Hùm Bông

Giá: 1,550,000đ

1,722,000đ

Xem thêm
Cá Mú Đen
-30%

Cá Mú Đen

Giá: 248,000đ

354,000đ

Xem thêm
Cua King Crab
-10%

Cua King Crab

Giá: 1,998,000đ

2,220,000đ

Xem thêm
Ngao Hoa
-30%

Ngao Hoa

Giá: 250,000đ

357,000đ

Xem thêm

Hải sản sống