Sò Lông

  • Lượt Mua: 2,535 lượt

  • Giá: 250,000 đ

    Khối lượng: 10 - 20 con/kg

  • 10 - 20 con/kg

Sản phẩm cùng loại

Hải sản sống bắt tại hồ