Tôm Sú

  • Lượt Mua: 12,358 lượt

  • Giá: 330,000 đ

    Khối lượng: 25 30 con/kg

  • 25 30 con/kg

Sản phẩm cùng loại

Hải sản sống bắt tại hồ