Tôm Hùm Bông
-10%

Tôm Hùm Bông

Giá: 1,550,000đ

1,722,000đ

Xem thêm
Tôm Hùm Xanh
-10%

Tôm Hùm Xanh

Giá: 790,000đ

877,000đ

Xem thêm
Tôm Tích
-10%

Tôm Tích

Giá: 1,350,000đ

1,500,000đ

Xem thêm
Tôm Mũ Ni
-30%

Tôm Mũ Ni

Giá: 600,000đ

857,000đ

Xem thêm
Tôm Càng Sông
-30%

Tôm Càng Sông

Giá: 460,000đ

657,000đ

Xem thêm
Tôm Sú
-30%

Tôm Sú

Giá: 350,000đ

500,000đ

Xem thêm
Tôm Sú Biển
-10%

Tôm Sú Biển

Giá: 1,100,000đ

1,222,000đ

Xem thêm

Tôm